Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIII/790/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-09-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu, na okres trzech lat, na lokal użytkowy o pow. 93m 2 mieszczący się w budynku poł. na działce nr 225 przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, w obrębie ewidencyjnym nr 14 m. Łask z przeznaczeniem na działalność biurową - punkt informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łasku. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr SR1L/00000661/9. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na rzecz podmiotu, który korzystał jako ostatni z przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy najmu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXIII7902023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-09-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (205,06KB)