Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 268/2023 Burmistrza Łasku z dnia 25-09-2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463 / Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poł. w Okupie Małym oraz w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, (obręb 14) i w Łasku przy ul. Warszawskiej (obręb 13) oraz do oddania w najem poł. w Łasku przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 (obręb 14) i w Teodorach. § 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonej w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku, to jest od 26.09.2023r. do 17.10.2023r.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2682023 Burmistrza Łasku z dnia 25-09-2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w.pdf (394,94KB)

DOCXZałącznik nr 1 2682023.docx (9,28KB)