Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 232/2023 Burmistrza Łasku z dnia 21-08-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2023 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 31 , art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 203/2023 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2023 roku w części I - Część ogólna § 4 zmienia się się w podpunkcie i) w brzmieniu: "i). zaświadczenie uprawniające do odbioru opłaconej ilości paliwa stałego (węgla) dla gospodarstwa domowego" (wzór stanowi załącznik Nr 9 do instrukcji). § 2. W zarządzeniu Nr 203/2023 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Łasku załącznik Nr 9 do załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zobowiązuję pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków do zapoznania się z zarządzeniem i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2023 roku.

 

  Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2322023 Burmistrza Łasku z dnia 21-08-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.pdf (411,33KB)

 

DOCXZałącznik nr 1 2322023.docx (8,28KB)