Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 274/2023 Burmistrza Łasku z dnia 29-09-2023 w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji w latach 2021-2022 "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Łask na lata 2019-2022"

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572,poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, poz. 1688), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Łasku sprawozdanie z realizacji w latach 2021-2022 "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i miasta Łask na lata 2019-2022", stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2742023 Burmistrza Łasku z dnia 29-09-2023 w sprawie przedstawienia sprawozdania z.pdf (1,73MB)

PDFZalacznik1 2742023.pdf (1,47MB)