Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Finansowym

OOG. 2110.7c.2023                                                                          Łask, dn.  05. 10. 2023 r.

 

 

                                U R Z Ą D   M I E J S K I   W   Ł A S K U

 

informuje, iż w wyniku ogłoszonego naboru na wolne  stanowisko urzędnicze:

inspektor/podinspektor w Wydziale Finansowym,
została wyłoniona kandydatura Pani:

 

 

Aneta Skręta,  zam. Wronowice

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:  o wyborze kandydatki zadecydował poziom jej wiedzy

potwierdzony rozmową kwalifikacyjną oraz posiadane kwalifikacje

 

 

 

 Burmistrz Łasku

 Gabriel Szkudlarek