Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 282/2023 Burmistrza Łasku z dnia 13-10-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 253/2023 Burmistrza Łasku, z dnia 11 września 2023 r., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40, 572, 1463), art. 6 ust. 2 pkt 4, art 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( Dz. U. z 2021 poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289, 535,1606), pkt. 4 Uchwały Nr LXII/776/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 253/2023 Burmistrza Łasku z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku w § 1 pkt. 8 otrzymuje nowe brzmienie: „8. Marcin Marciniak - podkomisarz Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łasku.”.
§ 2. W pozostałym zakresie skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku nie ulega zmianie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2822023 Burmistrza Łasku z dnia 13-10-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2532023 Burmistrza Łasku z.pdf (204,81KB)