Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 241/2023 Burmistrza Łasku z dnia 28-08-2023 w sprawie powołania zespołu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Na podstawie art. 156 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) oraz §6 ust. 1.Uchwały Nr 63/2023 Państwowej Komisj Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół informatyczny w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w następującym składzie:
1. Przewodniczący Zespołu - Damian Mikła,
2. Zastępca Przewodniczącego - Dominik Stępień,
3. Członek zespołu - Julita Skurpel,
4. Członek zespołu - Mateusz Urban.
5. Członkowie zespołu - operatorzy informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, w składzie:
1) Anna Peredzyńska - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Łasku,
2) Agnieszka Świerczewska - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Łasku,
3) Aneta Nowicka-Szwebs - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Łasku,
4) Małgorzata Dębkowska - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Łasku,
5) Małgorzata Bem- operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Łasku,
6) Karolina Jędraszek - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Łasku,
7) Michał Janiszewski - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Łasku,
8) Alicja Załoga - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Łasku,
9) Izabela Smażek - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Łasku,
10) Marzena Koper - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Łopatkach,
11) Renata Fidyk - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Okupie,
12) Karolina Wincek - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Teodorach,
13) Grażyna Jastrząbek - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Łasku,
14) Anna Borkiewicz - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Bałuczu,
15) Anna Dobroszek - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 we Wrzeszczewicach,
16) Piotr Klimczak - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16 w Wiewiórczynie,
17) Paweł Kruszek - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Wiewiórczynie,
18) Beata Kowalska - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18 w Ostrowie,
19) Martyna Pawlik - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w Orchowie,
20) Edyta Jakóbczyk - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w Anielinie,
21) Natalia Bulzacka - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 w Sięganowie,
22) Anna Markowska - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 22 w Kopyści,
23) Mateusz Knul - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 23 w Łasku,
1 Zadania członków zespołu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Członkowie zespołu informatycznego oraz operatorzy informatyczni pracują zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów.
§ 3. Zespół informatyczny ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania wszystkich zadań określonych kalendarzem wyborczym.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2412023 Burmistrza Łasku z dnia 28-08-2023 w sprawie powołania zespołu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w.pdf (413,33KB)

DOCXZałącznik nr 1 2412023.docx (8,68KB)