Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 283/2023 Burmistrza Łasku z dnia 20-10-2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam dzień - do wyboru:
1) 22 grudnia 2023 r. (piątek), 2) 27 grudnia 2023 r. (środa) 1 jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku - za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 11 listopada 2023 r. tj. w dniu wolnym od pracy.


2. Wykaz odbioru dnia wolnego, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2832023 Burmistrza Łasku z dnia 20-10-2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto które przypada w.pdf (346,40KB)

DOCXZałącznik nr 1 2832023.docx (6,50KB)