Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 297/2023 Burmistrza Łasku z dnia 06-11-2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu oraz administrowanie skrzynką do doręczeń elektronicznych powiązaną z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r., poz. 1610, poz. 1615) w związku z art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu oraz administrowanie skrzynką do doręczeń elektronicznych powiązaną z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej ustawą.
§ 2. Zobowiązuję pełnomocnika, wskazanego w § 1, do dołączenia do wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2972023 Burmistrza Łasku z dnia 06-11-2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o.pdf (204,67KB)