Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 298/2023 Burmistrza Łasku z dnia 06-11-2023 w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Justynę Rżanek - Inspektora w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku oraz Pana Michała Szewczyka - Pomocnika Administracyjnego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku do pełnienia funkcji administratora skrzynki doręczeń.
§ 2. Do zadań administratora, o którym mowa w § 1, należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej ustawą, w szczególności:
1) aktywacja adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą doręczenia elektronicznego,
2) zarządzanie skrzynką doręczeń, które obejmuje w szczególności:
a) dokonywanie na skrzynce doręczeń następujących operacji:
1 wysyłanie i odbieranie korespondencji,

2 zarządzanie korespondencją zgromadzoną w skrzynce doręczeń, w tym wprowadzanie reguł definiowania przekazywania korespondencji do innych systemów teleinformatycznych w sposób automatyczny,

3 konfigurowanie skrzynki doręczeń;b) wskazywanie osób fizycznych upoważnionych do dokonywania na skrzynce doręczeń operacji,o których mowa w lit. a).


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się administratorowi skrzynki doręczeń.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2982023 Burmistrza Łasku z dnia 06-11-2023 w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.pdf (205,80KB)