Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIV/810/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wronowice, gm. Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące nazwy ulic w miejscowości Wronowice:
1) ulica Folwarczna – droga powiatowa oznaczona działkami nr ewidencyjny 426, 414, 806, 361/1, biegnąca od ulicy Józefa Hallera w miejscowości Wiewiórczyn w kierunku północnym do granicy administracyjnej gminy Łask w miejscowości Wronowice, gmina Łask - załącznik nr 1;
2) ulica Gościnna – droga gminna oznaczona działkami nr ewidencyjny 362, 322/1, biegnąca od drogi powiatowej (dz. nr ewid. 361/1) w kierunku zachodnim do działki nr ewid. 396 - załącznik nr 1;
3) ulica Kokosowa – droga gminna oznaczona działką nr ewidencyjny 446, biegnąca od drogi powiatowej (dz. nr ewid. 426) w kierunku wschodnim do działki nr ewid. 300 - załącznik nr 1;
4) ulica Miętowa – droga gminna oznaczona działkami nr ewidencyjny 300, 301, biegnąca od drogi powiatowej (dz. nr ewid. 414) w kierunku południowym do działki nr ewid. 814 - załącznik nr 1;
5) ulica Bursztynowa – droga gminna oznaczona działką nr ewidencyjny 306, - załącznik nr 2;
6) ulica Świtezianki – droga gminna oznaczona działkami nr ewidencyjny 352, 351/3, 350/10, biegnąca od drogi powiatowej (dz. nr ewid. 361/1) w kierunku zachodnim do drogi gminnej (dz. nr ewid. 334/1) - załącznik nr 1;
7) ulica Krucza – droga gminna oznaczona działkami nr ewidencyjny 288/1, 44/1, biegnąca od ulicy Gołębiej (dz. nr ewid. 286) w kierunku wschodnim do ulicy Puszczykowej (dz. nr ewid. 975) - załącznik nr 2;
8) ulica Skrzydlata – droga gminna oznaczona działką nr ewidencyjny 293, biegnąca od drogi powiatowej (dz. nr ewid. 361/1) w kierunku wschodnim do granicy z działką nr ewid. 7/1, obręb 1 w Łasku - załącznik nr 2;
9) ulica Księżycowa – droga powiatowa oznaczona działkami nr ewidencyjny 416, 298, biegnąca od drogi powiatowej (dz. nr ewid. 361/1) w kierunku wschodnim do granicy z działką nr ewid. 81/11, obręb 1 w Łasku - załącznik nr 2;
10) ulica Miedziana – droga gminna oznaczona działkami nr ewidencyjny 305, 198/8, 188/62, 198//8, biegnąca od drogi gminnej (dz. nr ewid. 293) do granicy z działką nr ewid. 170/1, obręb 1 w Łasku - załącznik nr 2;
11) ulica Ziołowa – droga gminna oznaczona działkami nr ewidencyjny 299, 294, biegnąca od drogi gminnej (działki nr ewid. 301) w kierunku północnym do drogi gminnej (dz. nr ewid. 293) - załącznik nr 3;
12) ulica Srebrna – droga gminna oznaczona działkami nr ewidencyjny 297, 308, biegnąca od drogi gminnej (dz. nr ewid. 305) w kierunku północnym do drogi gminnej (dz. nr ewid. 293) - załącznik nr 3;
13) ulica Zimorodka – droga gminna oznaczona działkami nr ewidencyjny 291, biegnąca od ulicy Orlej (dz. nr ewid. 289) w kierunku wschodnim do działki nr ewid. 105/4 - załącznik nr 4;

§ 2. Przebieg ulic, o których mowa w § 1 zaznaczono na mapach stanowiących załącznik nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXIV8102023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie nadania nazw ulic w.pdf (1,29MB)

DOCXZałącznik nr 1 LXIV8102023.docx (315,14KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXIV8102023.docx (357,89KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXIV8102023.docx (338,70KB)

DOCXZałącznik nr 4 LXIV8102023.docx (265,19KB)