Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIV/816/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy, na okres kolejnych trzech lat, na część działki, oznaczonej numerem 206/5 o pow. 11 m 2 , położonej w Łasku, przy ul. Gabriela Narutowicza w obrębie ewidencyjnym nr 20, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr SR1L/00048847/5. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXIV8162023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (203,05KB)