Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Łasku w sprawie konsultacji

OGŁOSZENIE
Burmistrza Łasku
w sprawie konsultacji

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego   lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

zapraszam

 organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Łask   do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁASK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2024 ROK

Konsultacje prowadzone są w terminie od 8 listopada  2023 r. do 15  listopada 2023 r. w formie:

  1. pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym w terminie
    od 8 listopada 2023 r. do 15 listopada 2023 r.

Wypełnione formularze należy składać w powyższym terminie w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask bądź przesłać w podanym terminie pocztą elektroniczną na adres ,  skrytkę podawczą ePUAP: /5228wuxejz/skrytka lub faksem na nr (43) 676-83-88

  1. bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 15  listopada 2023 r. o godz. 14,00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask   

Treść projektu PROGRAMU i formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej www.lask.pl  w zakładce organizacje.

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

DOCX  Ogłoszenie Burmistrza Łasku w sprawie konsultacji (118,68KB)
PDF  Projekt programu na 2024 rok (325,25KB)
DOC  Formularz konsultacji do projektu (41,00KB)