Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 05-02-2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2020 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2020 r.: 1) Kontrola świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku w zakresie dostawy energii cieplnej oraz ilości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza za 2019 r.;
2) Kontrola wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2019 w oparciu o:
a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu,

b) sprawozdanie finansowe Gminy Łask za rok 2019,

c) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łask;


3) Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu i sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łasku za 2019 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVIII/220/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 05-02-2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2020 r..pdf (106,38KB)

DOCXAkt_RCL XVIII/220/2020.docx (36,39KB)