Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2024


Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej: Wybory Samorządowe w 2024 r.


II Tura wyborów na Burmistrza Łasku 21 kwietnia 2024r

Obwodowe Komisje Wyborcze

Miejska Komisja Wyborcza

Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2024 r. (wybory.gov.pl)


W wyborach samorządowych wyborcy głosują w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zameldowania lub w obwodzie,   w którym są ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców na podstawie decyzji. Nie jest możliwe pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożenie wniosku o jednorazową zmianę miejsca głosowania 


 
Wyniki z Wyborów Samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.PDFWYNIKI Z WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH PRZEPROWADZONYCH W DNIU 21.04.2024 NA BURMISTRZA ŁASKU - II TURA (58,67KB)


Informacje o kandydatach w wyborach samorządowych w Gminie Łask

 1. Kandydaci - Burmistrz Łasku
  DOCXOBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 2 kwietnia 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Łasku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.docx (17,00KB)
 2. Kandydaci - Rada Miejska w Łasku
  DOCXOBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łasku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.docx (29,53KB)
 3. Kandydaci - Rada Powiatu
  PDFOBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (147,72KB)
 4. Kandydaci - Sejmik Województwa Łódzkiego
  PDFOBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnago zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024. (2,50MB)

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat: 

PDFPKW-informacja-o-uplywie-terminow- uprawnienia niepelnosprawnych.pdf (130,19KB)

 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat | Aktualności w wyborach samorządowych w 2024 r. (wybory.gov.pl)

Informacje o transporcie wyborców:

PDFLinie komunikacyjne - transport pasażerski wyborców.pdf (267,66KB)
PDFBezpłatny transport w dniu wyborów.pdf (133,60KB)

DOCXWniosek o transport - 60 r.ż.docx (16,50KB)
DOCXWniosek o transport - osoby niepełnosprawne.docx (18,09KB)


Pozostałe informacje:

PDFZarządzenie Nr 2312023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.pdf (1,35MB)

PDFPostanowienie NR 132024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu łaskiego na okręgi wyborcze ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (316,31KB)

PDFObwieszczenie Burmistrza Łasku z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r (146,83KB)

PDFObwieszczenie Starosty Łaskiego z dnia 7 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (102,43KB)

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi (201,93KB)
DOCXObwieszczenie Burmistrza Łasku z dnia 22 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (31,76KB)

DOCInformacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.doc (27,00KB)