Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 343/2023 Burmistrza Łasku z dnia 28-12-2023 zmieniające zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2022r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021r. poz. 2213), Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. W zarządzeniu Nr 92/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2022r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów § 1 otrzymuje brzmienie: ,,§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia rokowań i przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łask w składzie: Przewodniczący – Beata Rybak-Strugała Członkowie:
1 Magdalena Tracz

2 Monika Matyjasik

3 Aneta Nowicka-Szwebs

4 Aleksandra Sychlak

5 Marcelina Kubicka

6 Ewa Iwaszkiewicz-Beridze,,


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3432023 Burmistrza Łasku z dnia 28-12-2023 zmieniające zarządzenie Nr.pdf (207,91KB)