Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 252/2023 Burmistrza Łasku z dnia 01-09-2023 zmieniające Zarządzenie nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), Uchwały Rady Miejskiej w Łasku Nr XX/220/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2607), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 9, art. 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, 2666 z 2023 r. poz. 1003, 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku zmienionego Zarządzeniem nr 236/2019 Burmistrza Łasku z 9 września 2019 r., Zarządzeniem nr 50/2020 Burmistrza Łasku z 28 lutego 2020 r., Zarządzeniem nr 134/2020 Burmistrza Łasku z 10 czerwca 2020 r., Zarządzeniem nr 119/2023 Burmistrza Łasku z dnia 2 maja 2023 r., Zarządzeniem nr 159/2023 Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 2023 r. oraz Zarządzeniem nr 251/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia:
1) zmienia się trasę dla linii komunikacyjnej nr 4.

2. Zmienia się rozkład jazdy dla linii komunikacyjnej nr 4 w sposób zgodny z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Załącznikami do zarządzenia są:
1) Załącznik nr 1 - Trasa dla linii komunikacyjnej nr 4;
2) Załącznik nr 2 - Rozkład jazdy dla linii komunikacyjnej nr 4.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2522023 Burmistrza Łasku z dnia 01-09-2023 zmieniające Zarządzenie nr 1632017 Burmistrza Łasku z.pdf (941,30KB)

DOCXZałącznik nr 1 2522023.docx (6,20KB)

DOCXZałącznik nr 2 2522023.docx (14,46KB)