Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 342/2023 Burmistrza Łasku z dnia 21-12-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w związku z art. 104, 104² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 272/16 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Łasku:
1. W § 18. w ust. 2 treść pkt 13) otrzymuje nowe brzmienie: "13) zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok lub soczewki kontaktowe zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wynik badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego;
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu pn. „Zasady wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze” otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku Pracodawca


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 3422023 Burmistrza Łasku z dnia 21-12-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w.pdf (342,23KB)

 

 

DOCXZałącznik nr .1 3422023.docx (5,20KB)

DOCXZałącznik nr .2 3422023.docx (7,14KB)

DOCXZałącznik nr .3 3422023.docx (4,94KB)

DOCXZałącznik nr .4 3422023.docx (3,94KB)

DOCXZałącznik nr .5 3422023.docx (3,27KB)

DOCXZałącznik nr 1 3422023.docx (8,39KB)