Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/232/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Bałuczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649, z 2018 r. poz. 691) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego nadaje się Szkole Podstawowej w Bałuczu imię: Jana Pawła II. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XX/232/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-04-2020 w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Bałuczu.pdf (102,51KB)