Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) w dniach 21 listopada 2023 do 12 grudnia 2023 r. prowadzone były konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Poniżej przedstawiamy wyniki ww. konsultacji wraz z uzasadnieniem.

PDFPODSUMOWANIE OOŚ MOF Sieradz.pdf (732,76KB)