Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXV/840/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-11-2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia darmowych przejazdów komunikacją miejską dla seniorów od 70 roku życia oraz weteranów - żołnierzy misji zagranicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za zasadną petycję złożoną przez xxxxxxxxxxxxxx w części dotyczącej wprowadzenia darmowych przejazdów komunikacją miejską dla seniorów od 70 roku życia. 2. Za niezasadną uznaje się propozycję dotyczącą wprowadzenia darmowych przejazdów komunikacją miejską dla weteranów - żołnierzy misji zagranicznych.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do udzielenia odpowiedzi wnoszącemu petycję i przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

PDFUchwała Nr LXV8402023.pdf (75,84KB)