Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/849/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) i art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2024 na dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i opiekę nad dowożonymi dziećmi:
1) dla przewozu autobusem powyżej 30 miejsc siedzących: 7,53 zł/wozokilometr;
2) dla przewozu autobusem od 14 do 22 miejsc siedzących: 5,69 zł/wozokilometr;
3) dla przewozu samochodem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych: 3,20 zł/wozokilometr;
4) dla opieki nad dowożonymi dziećmi w czasie przewozu: 33,15 zł/osobogodzinę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVI8492023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w.pdf (210,50KB)