Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/854/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku Gminy Łask w formie wkładuniepieniężnego (aportu) do spółki - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Łasku

Na podstawie §4 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Łask udziałów i akcji spółek prawa handlowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 841) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Łasku wyraża zgodę na wniesienie składników majątku Gminy Łask w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Łasku, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wniesienie aportu nastąpi w zamian za objęcie udziałów w spółce przez Gminę Łask.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVI8542023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku Gminy Łask w.pdf (334,78KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVI8542023.docx (6,23KB)