Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/863/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na część działki zabudowanej garażem o powierzchni 6 m², położonej przy ul. 9 Maja 88 w Łasku, na działce oznaczonej Nr 396, obręb 14, na okres kolejnych trzech lat.
§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z dzierżawy przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVI8632023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki.pdf (201,69KB)