Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/866/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I kwartał 2024 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I kwartał 2024 r.:
1) Kontrola i ocena wykonania inwestycji realizowanych przez Gminę Łask w 2023 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVI8662023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-12-2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w.pdf (200,72KB)

DOCXAkt_RCL LXVI8662023.docx (36,38KB)