Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Łasku z dnia 09-01-2024 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz 40; poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz na podstawie art. 4¹ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku ze złożeniem rezygnacji z członkowstwa w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku odwołuje się z jej składu osobowego Panią Tamarę Szymko - członka Komisji.
§ 2. Powołuje się do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku Pana Rafała Dąbrowskiego – członka Komisji.
§ 3. W związku z paragrafem 1 i 2 skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku przedstawia się następująco:
1 Beata Mielczarek – przewodnicząca,

2 Jolanta Nowak – Popławska – sekretarz

3 Rafał Dąbrowski – członek

4 Iwona Słobodzian – członek

5 Aneta Rybak – członek

6 Patrycja Ligner – członek

7 Włodzimierz Jurowski – członek


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 72024 Burmistrza Łasku z dnia 09-01-2024 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w.pdf (209,19KB)