Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Łasku z dnia 12-01-2024 w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2023 Burmistrza Łasku z dnia 2 marca 2023r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask;

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688/ oraz art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029/ Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 59/2023 Burmistrza Łasku z dnia 2 marca 2023r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask zmienia się § 2 ust 2 który otrzymuje brzmienie: „2. Za działki przeznaczone pod rekreację w wysokości 2,00 zł za 1m 2 w stosunku rocznym," . § 2. ​ Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 59/2023 Burmistrza Łasku z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask, pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 132024 Burmistrza Łasku z dnia 12-01-2024 w sprawie zmiany zarządzenia nr 592023 Burmistrza Łasku z.pdf (204,75KB)