Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Łasku z dnia 09-01-2024 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego

Na podstawie art. 411 ust. 10 r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, poz. 2029.) w związku z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 759.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Upoważniam Pana Rafała Dąbrowskiego - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia w imieniu Burmistrza Łasku postępowań w sprawie dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 759) w tym ustalania jego wysokości oraz wypłaty. 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1,ważne jest przez okres pełnienia przez wyżej wymienioną osobę funkcji Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 82024 Burmistrza Łasku z dnia 09-01-2024 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w.pdf (206,66KB)