Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 307/2023 Burmistrza Łasku z dnia 16-11-2023 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872)

§ 1. Przekazuję gminnym jednostkom organizacyjnym informacje o wstępnych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na rok 2024, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 17, celem opracowania projektów planów finansowych.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3072023 Burmistrza Łasku z dnia 16-11-2023 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o.pdf (5,79MB)

DOCXZałącznik nr 0 3072023.docx (334,06KB)

DOCXZałącznik nr 1 3072023.docx (146,59KB)

DOCXZałącznik nr 1 3072023.docx (297,97KB)

DOCXZałącznik nr 2 3072023.docx (228,69KB)

DOCXZałącznik nr 2 3072023.docx (477,02KB)

DOCXZałącznik nr 3 3072023.docx (288,00KB)

DOCXZałącznik nr 3 3072023.docx (125,86KB)

DOCXZałącznik nr 4 3072023.docx (313,17KB)

DOCXZałącznik nr 4 3072023.docx (457,30KB)

DOCXZałącznik nr 5 3072023.docx (111,96KB)

DOCXZałącznik nr 5 3072023.docx (250,89KB)

DOCXZałącznik nr 6 3072023.docx (12,07KB)

DOCXZałącznik nr 6 3072023.docx (190,52KB)

DOCXZałącznik nr 7 3072023.docx (8,40KB)

DOCXZałącznik nr 7 3072023.docx (250,32KB)

DOCXZałącznik nr 8 3072023.docx (192,66KB)

DOCXZałącznik nr 9 3072023.docx (193,34KB)