Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 361/2023 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2023 w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693,1872)

§ 1. Przekazuję gminnym jednostkom organizacyjnym informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w Budżecie Gminy Łask na rok 2024, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 17, celem sporządzenia planów finansowych swoich jednostek przez dostosowanie projektów planów finansowych.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3612023 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2023 w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o.pdf (5,73MB)

DOCXZałącznik nr 0 3612023.docx (334,02KB)

DOCXZałącznik nr 1 3612023.docx (146,47KB)

DOCXZałącznik nr 1 3612023.docx (297,94KB)

DOCXZałącznik nr 2 3612023.docx (228,66KB)

DOCXZałącznik nr 2 3612023.docx (476,99KB)

DOCXZałącznik nr 3 3612023.docx (287,98KB)

DOCXZałącznik nr 3 3612023.docx (125,83KB)

DOCXZałącznik nr 4 3612023.docx (313,13KB)

DOCXZałącznik nr 4 3612023.docx (457,28KB)

DOCXZałącznik nr 5 3612023.docx (111,93KB)

DOCXZałącznik nr 5 3612023.docx (250,85KB)

DOCXZałącznik nr 6 3612023.docx (12,08KB)

DOCXZałącznik nr 6 3612023.docx (190,49KB)

DOCXZałącznik nr 7 3612023.docx (8,40KB)

DOCXZałącznik nr 7 3612023.docx (250,29KB)

DOCXZałącznik nr 8 3612023.docx (192,63KB)

DOCXZałącznik nr 9 3612023.docx (193,30KB)