Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 353/2023 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2023 w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku.

Na podstawie art. 68 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) wypełniając obowiązki z kontroli zarządczej oraz art. 10 ust. 1 pkt. 3 lit.c i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994. r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam jako obowiązujący do prowadzenia księgowości Gminy Łask oraz Urzędu Miejskiego w Łasku zintegrowany system KSAT2000i opracowany przez Centralny Ośrodek Informatyzacji Górnictwa S.A. Katowice oraz system COMOTEL Odpady opracowany przez firmę Ulisses Sp z o.o. Kalisz.
Wykaz oprogramowania obejmuje moduły:

KSAT 2000i
Moduł Wersja Data rozpoczęcia eksploatacji Aktualna wersja Data instalacji
Księga Główna 2.1.3 29.05.2013 2.0.22_1 11.05.2023
Należności i Zobowiązania 2.0.16 29.05.2013 2.0.33_3 23.11.2023
Podatki 2.0.8_1 29.05.2013 2.0.18_1 10.01.2024
Planowanie i Monitorowanie Budżetu 2.0.16 29.05.2013 2.0.96_1 20.12.2023
Repozytorium Systemu 2.0.16 29.05.2013 2.0.36.0 18.04.2023
Gospodarka Mieniem Komunalnym 2.1.3 29.05.2013 2.0.7_1 23.11.2023
Ewidencja Kadrowa 2.0.2_26 29.05.2013 2.1.5_2 02.01.2024
Płace 2.0.2_13 29.05.2013 2.0.31_1 08.08.2023
Majątek Trwały 2.0.5.9 29.05.2013 2.0.23_1 20.12.2023
Centralna Kartoteka Kontrahentów 2.0.14 29.05.2013 2.0.44_5 06.12.2023
Organizacja Pracy Urzędu 2.0.4 29.05.2013 2.0.31_1 1.11.2023
Ewidencja Działalności Gospodarczej 2.0.0.3 29.05.2013 2.0.6.0 30.06.2020
Zwrot Podatku Akcyzowego 2.0.13 30.10.2019 1.0.6_3 31.10.2023
COMOTEL
Comotel ODPADY 13.3.1.1 22.04.2013 23.3.30.1 30.03.2023

 

§ 2. Realizację zarządzenia powierzam Wydziałom merytorycznym z tytułu przypisanych im obowiązków.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrz Łasku z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

  Gabriel Szkudlarek

PDF   Zarządzenie Nr 3532023 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2023 w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w.pdf (226,40KB)