Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Łasku z dnia 23-01-2024 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynnościw postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychprowadzonych przez Gminę Łask.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1718, 1672, 2005) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się w roku szkolnym 2024/2025 następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask:

Lp. Rodzaje czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 11 marca 2024 r. od godz. 8.00do 25 marca 2024 r. do godz. 15.00 do 9 maja 2024 r. do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych; 26 - 29 marca 2024 r. 10 - 13 maja 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; o godz. 12.00 16 maja 2024 r.o godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia; 4 - 8 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 16 - 17 maja 2024 r. do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. o godz. 12.00 o godz. 12.00

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Gabriel Szkudlarek

PDF   Zarządzenie Nr 262024 Burmistrza Łasku z dnia 23-01-2024 w sprawie ustalenia na rok szkolny 20242025 harmonogramu czynnościw.pdf (213,18KB)