Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Łasku z dnia 12-01-2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 257 pkt. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) oraz §18 Uchwały Nr LXVI/845/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2024

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Łask na rok 2024, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2024.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 92024 Burmistrza Łasku z dnia 12-01-2024 w sprawie zmian w.pdf (660,41KB)

DOCXZałącznik nr 1 92024.docx (10,69KB)