Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Łasku z dnia 15-01-2024 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w związku z art. 104, 104² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 272/16 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Łasku:
1. W § 5. dodaje się w ust. 2 pkt 3) o treści:
"3) W uzasadnionym przypadku pracodawca może wyznaczyć inne dni i godziny pracy niż wskazane w pkt. 1) i 2) mieszczące się w przedziale dziennym poniedziałek - piątek i godzinowym 7:00-20:00, z zachowaniem w szczególności wymiaru czasu pracy, minimalnej liczby dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym, maksymalnych dobowych wymiarów czasu pracy oraz minimalnych odpoczynków dobowych i tygodniowych.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 

Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku Pracodawca


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 252024 Burmistrza Łasku z dnia 15-01-2024 w sprawie wprowadzenia zmian w.pdf (204,17KB)

 

 

DOCXZałącznik nr .1 252024.docx (5,20KB)

DOCXZałącznik nr .2 252024.docx (7,14KB)

DOCXZałącznik nr .3 252024.docx (4,94KB)

DOCXZałącznik nr .4 252024.docx (3,94KB)

DOCXZałącznik nr .5 252024.docx (3,27KB)