Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Łasku z dnia 15-01-2024 w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, poz. 1720) postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

1. Przewodnicząca Komisji - Wioletta Rabenda (Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Łasku)
2. Członek Komisji - Anna Kmieć (Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Sekretarz Komisji - Agnieszka Erlichowska-Majcher (Koordynator ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku)

 

 

§ 2. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łask w latach 2024-2025.
§ 3. Zakres prac Komisji określa art. 54 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Nr 307/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Wykonanie powierza się Przewodniczącej Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 142024 Burmistrza Łasku z dnia 15-01-2024 w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf (203,87KB)