Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łasku

ZARZĄDZENIE NR 17/2016
BURMISTRZA ŁASKU

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku

Na podstawie art. 33 ust 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz, 954; z 2013 r, poz, 645, poz. 1318; z 2014 r, Dz. U. poz. 379, poz. 1072) postanawiam:

§ 1. Ogłosić tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku nadanego zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 8/07 z 25 stycznia 2007 roku.

§ 2. Tekst jednolity obejmuje powyższy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łasku ogłoszony jako tekst jednolity Zarządzeniem Burmistrza Łasku 186/12 z 15 października 2012 roku zmieniony zarządzeniami Burmistrza Łasku Nr 6/13 z 10 stycznia 2013 roku, Nr 63/13 z 19 kwietnia 2013 roku, Nr 139/13 z 30 sierpnia 2013 roku, Nr 25/15 z 5 lutego 2015 roku, Nr 30/15 z 12 lutego 2015 roku, Nr 81/15 z 10 kwietnia 2015 roku, Nr 138/15 z 1 lipca 2015 roku, Nr 1/2016 z 5 stycznia 2016 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŁASKU
/-/ Gabriel Szkudlarek


Zmiany do zarządzenia


 1. Zarządzenie Burmistrza Nr 58/2016 z dnia 31.03.2016 r.
 2. Zarządzenie Burmistrza Nr 209/2016 z dnia 27.09.2016 r.
 3. Zarządzenie Burmistrza Nr 283/2016 z dnia 14.12.2016 r.
 4. Zarządzenie Burmistrza Nr 73/2017 z dnia 29.03.2017 r.
 5. Zarządzenie Burmistrza Nr 159/2018 z dnia 09.07.2018 r.
 6. Zarządzenie Burmistrza Nr 295/2018 z dnia 28.12.2018 r.
 7. Zarządzenie Burmistrza Nr 61/2019 z dnia 26.02.2019 r.
 8. Zarządzenie Burmistrza Nr 164/2019 z dnia 24.06.2019 r.
 9. Zarządzenie Burmistrza Nr 238/2019 z dnia 20.09.2019 r.
 10. Zarządzenie Burmistrza Nr 19/2020 z dnia 29.01.2020 r.
 11. Zarządzenie Burmistrza Nr 97/2020 z dnia 29.04.2020 r.
 12. Zarządzenie Burmistrza Nr 243/2022 z dnia 27.09.2022 r.
 13. Zarządzenie Burmistrza Nr 197/2023 z dnia 19.07.2023 r.
 14. Zarządzenie Burmistrza Nr 364/2023 z dnia 29.12 2023 r.

Regulamin organizacyjny

DOCX  Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łasku - tekst ujednolicony na dzień 01.01.2024 r. (98,64KB)
 


 1. Schemat organizacyjny

 2. JPEGSchemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łasku (46,25KB)
 3. Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łasku