Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Łasku z dnia 13-02-2024 w sprawie: wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688.) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej cyklicznym ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych, wyznaczam na gminnego koordynatora badania
Panią Beatę Szukalską

Kierownika Działu Pomocy i Wsparcia w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku.§ 2. Zadania gminnego koordynatora badania obejmują w szczególności zebranie informacji o liczbie osób bezdomnych z wszystkich podmiotów z terenu gminy oraz sporządzenie stosownego sprawozdania po zakończeniu realizacji badania.
§ 3. Gminny koordynator badania współpracuje ze wszystkimi służbami, instytucjami i podmiotami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, o którym mowa w § 1.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 432024 Burmistrza Łasku z dnia 13-02-2024 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych.pdf (204,19KB)