Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/251/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące nazwy ulic w miejscowości Ostrów: 1) Ulica Podmiejska - biegnąca ze wschodu od granicy administracyjnej gminy Łask na zachód do działki nr ewid. 440 (działki nr ewidencyjny 189, 190, 439, 130, 97, 102/1);
2) Ulica Dworska - biegnąca od wysokości działki nr ewid. 214/16 w kierunku wschodnim do działki nr ewid. 268/1 (działki nr ewidencyjny 255, 218/2, 114/6, 105/62);
3) Ulica Gajowa - biegnąca od działki 268/1 w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej gminy Łask (działka nr ewidencyjny 268/3);
4) Ulica Dzikiej Róży - biegnąca od ulicy Dworskiej w kierunku północnym (działka nr ewidencyjny 215/2);
5) Ulica Czarnego Bzu - biegnąca od ulicy Dworskiej w kierunku północnym (działka nr ewidencyjny 216/2).

§ 2. Przebieg ulic, o których mowa w §1 zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXI/251/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask.pdf (787,37KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXI/251/2020.docx (598,81KB)