Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 354/2023 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2023 w sprawie ustalenia procedury pobierania opłat z automatów wrzutowych zainstalowanych w miejskich toaletach publicznych.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), w związku z Uchwałą Nr XXII/282/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lipca 2020r. zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę pobierania opłat z automatów wrzutowych zainstalowanych w miejskich toaletach publicznych w Łasku przy ul. Szerokiej , ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalnej, na Placu Szarych Szeregów, będącą załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŁASKU

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3542023 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2023 w sprawie ustalenia procedury pobierania opłat z.pdf (333,18KB)

DOCXZałącznik nr 1 3542023.docx (7,23KB)