Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/252/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące nazwy ulic w miejscowości Ostrów: 1) Ulica Lawendowa – biegnąca od ulicy Gajowej w kierunku północnym do działki nr ewid 250/7 (działki nr ewidencyjny 250/4, 250/12);
2) Ulica Sasankowa – biegnąca od ulicy Gajowej w kierunku południowym (działki nr ewidencyjny 276/5, 276/8, 276/12, 276/14).

§ 2. Przebieg ulic, o których mowa w §1 zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXI/252/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask.pdf (384,38KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXI/252/2020.docx (220,85KB)