Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/255/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask przy drogach powiatowych: 1) droga powiatowa nr 2334E w miejscowości Łask - Kolumna ul. Piotrkowska w obu kierunkach;
2) droga powiatowa nr 2332E w miejscowości Łask - Kolumna ul. Lubelska kier. ul. Leśników Polskich;
3) droga powiatowa nr 2300E w miejscowości Okup Wielki, ul. Bałucka kier. Kopyść;
4) droga powiatowa nr 2321E w miejscowości Anielin kier. Stryje Księże;
5) droga powiatowa nr 4906E w miejscowości Borszewice Kolejowe kier. Borszewice Kościelne.

§ 2. Wstępną lokalizację nowych przystanków komunikacyjnych, o których mowa w §1 określa załącznik do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXI/255/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łask.pdf (206,95KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXI/255/2020.docx (6,72KB)