Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Łasku z dnia 16-02-2024 w sprawie przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku, nieruchomości poł. w Łasku.

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688/ art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688. / Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na przekazanie w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku następujących działek i budynków:
1 działka oznaczona nr 85 o pow. 0,0566ha, poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 5 przy ul. Sejmowej 1. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00002364/1.

2 działka oznaczona nr 226/1 o pow. 0,1531 ha, poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 5 przy ul. Toruńskiej 23. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00002691/2.

3 działka oznaczona nr 240 o pow. 0,1361ha, poł. w Łasku w obrąbie ewidencyjnym nr 5 przy ul. Sosnowej 1. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00002706/1.

4 działka oznaczona nr 152 o pow. 0,1288 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 5 przy ul. Toruńskiej 9. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00002699/8.

5 działka oznaczona nr 28 o pow. 0,1448 ha, poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 5 przy ul. Toruńskiej 2, (udział 34507/74648). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00002698/1.

6 działka oznaczona nr 96 o pow. 0,2230 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 5 przy ul. Sandomierskiej 4 wraz z budynkiem niemieszkalnym o pow. 64m 2 . Decyzja komunalizacyjna Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu Znak: G.VII.7242/17-115/91.
7 działka oznaczona nr 73 o pow. 0,1038 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 5 przy ul. Sejmowej 7 wraz z budynkiem niemieszkalnym o pow. 45m 2 . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00057790/6.
8 działka oznaczona nr 308 o pow. 0,0252 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 5 przy ul. Toruńskiej 11 wraz z budynkiem niemieszkalnym o pow. 47m 2 . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00002697/4.
9 działka oznaczona nr 241 o pow. 0,1518ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 5 przy Wojska Polskiego 22 wraz z budynkami niemieszkalnymi o pow. 40m 2 i o pow. 12m 2 . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00002810/3.
10 działka oznaczonej nr 2/2 o pow. 0,0262 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 5 przy ul. Toruńskiej wraz z budynkami niemieszkalnym o pow. 22m 2 i o pow. 23m 2 . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00035681/9.
11 działka oznaczona nr 183 o pow. 0,1642ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 5 przy ul. Wojska Polskiego 16 . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00002713/3.

12 działka oznaczona nr 182 o pow. 0,2728 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 5 przy ul. Wojska Polskiego 14 , wraz z budynkiem niemieszkalnym o pow. 27m 2 . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00003806/9.
13 działka oznaczona nr 165 o pow. 0,1681ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 5 przy ul. Toruńskiej 13 wraz z budynkiem niemieszkalnym o pow. 29m 2 . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00002705/4.
14 działka oznaczona nr 244/1 o pow. 0,1406ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 5 przy ul. Spacerowa 10 (udział 6447/25140) . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00003367/9.

15 działka oznaczona nr 57 o pow. 0,1879 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 6 przy ul. Wojska Polskiego 11 wraz z budynkiem mieszkalnym o pow. 186 m 2 (udział 7/20) oraz z budynkami niemieszkalnymi o pow. 56m 2 , 18m 2 , 29m 2 , 21m 2, 16m 2 . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00000132/2.
16 działka oznaczona nr 125/1 o pow. 0,0908 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14 przy Placu 11 Listopada 1, Warszawskiej 2A i Warszawskiej 2 . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00058233/1.

17 działka oznaczona nr 396 o pow. 2,4703 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14 przy ul. 9 Maja 88. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00030825/6.

18 działka oznaczona nr 125/6 o pow. 0,0291 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14 przy Placu Jarosława Dąbrowskiego 3/4 . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00013265/7.

19 działka oznaczona nr 125/5 o pow. 0,0198 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14 przy ul. Warszawskiej 2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00058233/1.

20 działka oznaczona nr 121 o pow. 0,0326 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14 przy Placu 11 Listopada 20 ( udział 3/8 ) wraz z budynkiem niemieszkalnym o pow. 15 m 2 . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00000767/2.
21 działka oznaczona nr 154/1 o pow. 0,0297 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14 przy ul. Kościelnej 2 (udział 26154/46567). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00030764/0.

22 działka oznaczona nr 122/1 o pow. 0,2307 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 15 przy ul. Dębowej 6 ( udział 1046461244/1572021000 ) . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00028044/0.

23 działka oznaczona nr 372/2 o pow. 0,0459 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 18 przy ul. Jana Kilińskiego 69B. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00002902/5.

24 działka oznaczona nr 371/4 o pow. 0,0816 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 18 przy ul. Widawskiej 18 wraz z budynkiem niemieszkalnym o pow. 42 m 2 oraz o pow. 31m 2 . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00002902/5.
25 działka oznaczona nr 366 o pow. 0,1151 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 18 przy ul. Jana Kilińskiego 63 wraz z budynkiem niemieszkalnym o pow. 50 m 2 oraz o pow. 39m 2 . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00002718/8.
26 działka oznaczona nr 258/2 o pow. 0,0498 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 19 przy ul. 1 Maja 1 (udział 9694/92857). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00033603/5.

27 działka oznaczona nr 258/3 o pow. 0,0470 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 19 przy ul. Gabriela Narutowicza 30 (58280120000/167200000000). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00033604/2.

28 działka oznaczona nr 259/2o pow. 0,0505 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 19 przy ul. 1 Maja 3 (2824/10000). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00033605/9.

29 działka oznaczona nr 260/2 o pow. 0,0476 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 19 przy ul. 1 Maja 5 (udział 5635/93154). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00033606/6.

30 działka oznaczona nr 261/3 o pow. 0,0441 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 19 przy ul. 1 Maja 7 (udział 2452/9000). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00033607/3.

31 działka oznaczona nr 263/4 o pow. 0,1671 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 19 przy ul. Prostokątnej 1 (udział 583/960). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00009212/0

32 działka oznaczona nr 264/1 o pow. 0,1938 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 19 przy ul. Gabriela Narutowicza 32 (udział 5496/49501). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00050889/9.

33 działka oznaczona nr 482 o pow. 0,5640 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20 przy ul. Południowej 4B . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00032907/9.

34 działka oznaczona nr 202/1 o pow. 0,0368 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20 przy ul. Polnej 17 (udział 453/10000). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00034882/1.

35 działka oznaczona nr 202/2 o pow. 0,0374 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20 przy ul. Polnej 19 (udział 3873/10000). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00034879/7.

36 działka oznaczona nr 202/3 o pow. 0,0348 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20 przy ul. Południowej 3 (udział 13/36). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00034881/4.

37 działka oznaczona nr 202/4 o pow. 0,0373 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20 przy ul. Jana Pawła II 16 (udział 5860/10000). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00034880/7.

38 działka oznaczona nr 47/1 o pow. 0,0951 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20 przy ul. Polnej 11 (udział 673171879410/2574317700000). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00033638/9.

39 działka oznaczona nr 47/3 o pow. 0,0452 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20 przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 7 (udział 17400326474018/81405592330000). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00033639/6.

40 działka oznaczona nr 47/4 o pow. 0,0448 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20 przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 5 (udział 59152560695/228287650000) . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00033640/6.

41 działka oznaczona nr 47/5 o pow. 0,0445 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20 przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 3 (udział 2381/10000) . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00033641/3.

42 działka oznaczona nr 49/7 o pow. 0,0634 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20 przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 2 (udział 4625/10000). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00033600/4.

43 działka oznaczona nr 49/8 o pow. 0,0629 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20 przy ul. Jana Pawła II 12 (udział 427097/1000000) . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00033609/7.

44 działka oznaczona nr 89/11 o pow. 0,0927 ha poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20 przy ul. Jana Pawła II 5 (udział 820361416/2845680000) . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00033612/1.

45 działka oznaczona nr 5/2 o pow. 0,4074 ha poł. w Okupie Małym . Decyzja Komunalizacyjna Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu Znak D.G.7242/17-2/93.

46 działka oznaczona nr 151/5 o pow. 1,10 ha poł. w Woli Łaski (udział 224/1000) . Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00032592/7.

47 działka oznaczona nr 415 o pow. 0,50 ha poł. we Wronowicach. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00064219/2.


§ 2. Przekazanie w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej nieruchomości opisanych w § 1 zarządzenia, następuje celem zawarcia umów.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 462024 Burmistrza Łasku z dnia 16-02-2024 w sprawie przekazania w.pdf (236,73KB)