Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIII/143/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5396). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (186,09KB)

DOCXUzasadnienie XXI/256/2020.docx (5,91KB)