Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 58/2024 Burmistrza Łasku z dnia 26-02-2024 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463, 1688) oraz art. 63 ust 1 i ust 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 900, 1672, 1718, 2005) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Z dniem 26 lutego 2024 r. powierzam Pani Jolancie Wilczyńskiej pełnienie obowiązków dyrektora Szkoly Podstawowej im. Janusza Korczak w Okupie na okres od 26 lutego do 31 sierpnia 2024 r. § 2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatków oraz obowiązkowy wymiar godzin dydaktyczno - wychowawczych określają odrębne przepisy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 582024 Burmistrza Łasku z dnia 26-02-2024 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w.pdf (232,52KB)