Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Łasku z dnia 26-02-2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie.

Na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1643, 1463, 1688) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa p. Jolancie Wilczyńskiej - pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie do:
1) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Łask w zakresie działalności kierowanej jednostki;
2) dysponowania przeznaczonymi w budżecie Gminy Łask środkami finansowymi w ramach planu finansowego jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania przy kontrasygnacie głównego księgowego jednostki;
3) udzielania jednorazowego pełnomocnictwa wyznaczonej osobie wyłącznie na czas nieobecności dyrektora spowodowanej urlopem lub chorobą.

§ 2. Pełnomocnictwo ważne jest od dnia 26 lutego 2024 r. do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia obowiązków dyrektora.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gariel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 592024 Burmistrza Łasku z dnia 26-02-2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w.pdf (205,13KB)