Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Łasku z dnia 21-02-2024 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 222 i art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 257 pkt.1 i 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) oraz §18 Uchwały Nr LXVI/845/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2024

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Łask na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Łask na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 3.200,00 zł do:
działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziału 40095 – Pozostała działalność

do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2024.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
§ 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 502024 Burmistrza Łasku z dnia 21-02-2024 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (2,59MB)

DOCXZałącznik nr 1 502024.docx (10,80KB)

DOCXZałącznik nr 2 502024.docx (30,13KB)