Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/880/2024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 zmieniająca uchwałę Nr LXVI/854/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku Gminy Łask w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Łasku

Na podstawie §4 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Łask udziałów i akcji spółek prawa handlowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 841) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr LXVI/854/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku Gminy Łask w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Łasku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVII8802024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 zmieniająca uchwałę Nr LXVI8542023 Rady Miejskiej w.pdf (340,39KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVII8802024.docx (6,30KB)