Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/881/2024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 zmieniająca uchwałę Nr LVI/686/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8, z 2023 r. poz. 1720) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/686/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1852), zmienia się w §7 w pkt 3 lit. b, która otrzymuje nowe brzmienie:
b) osoby, które ukończyły 70 lat, ”;

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr LVI/686/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVII8812024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 07-02-2024 zmieniająca uchwałę Nr LVI6862023 Rady Miej. w.pdf (210,08KB)