Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVIII/891/2024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21-02-2024 w sprawie przyznania medalu okolicznościowego "Zasłużony dla miasta Łask"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) i ust. 1-4 Regulaminu przyznawania medalu okolicznościowego „Zasłużony dla miasta Łask”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/16/90 Rady Miasta i Gminy w Łasku z dnia 12 czerwca 1990 roku w sprawie regulaminu przyznawania medalu okolicznościowego „Zasłużony dla miasta Łask”, zmienionego uchwałą Nr XXI/251/2000 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 listopada 2000 roku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się medal okolicznościowy „Zasłużony dla miasta Łask” Gabrielowi Szkudlarkowi - Burmistrzowi Łasku w latach 2006-2024. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXVIII8912024 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21-02-2024 w sprawie przyznania medalu okolicznościowego Zasłużony dla miasta Łask.pdf (203,57KB)