Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 69/2024 Burmistrza Łasku z dnia 12-03-2024 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 33, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 249 ust.3 art. 257 pkt. 3 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) oraz §18 Uchwały Nr LXVI/845/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2024

§ 1. Uwzględniając Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Łasku z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2024 rok, dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2024 w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2024.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.

z up. Burmistrza Sekretarz Gminy

Beata Mielczarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 692024 Burmistrza Łasku z dnia 12-03-2024 w sprawie wprowadzenia zmian w.pdf (816,91KB)

DOCXZałącznik nr 1 692024.docx (8,50KB)

DOCXZałącznik nr 2 692024.docx (8,45KB)